【Chỉ 1 phút là xong】Bằng video giới thiệu bản thân, Tăng tỷ lệ phỏng vấn!
STEP-3

Về trình tự tìm kiếm tuyển dụng

Với tìm kiếm tuyển dụng của YOLO JAPAN, bạn có thể lọc được những đơn tuyển dụng phù hợp hoàn toàn với bạn chỉ bằng việc trả lời tối đa 5 câu hỏi như địa điểm làm việc hay điều kiện bạn chú trọng.
Chúng tôi sẽ vừa sử dụng hình ảnh thực tế vừa giải thích cách tìm kiếm đơn tuyển dụng tại bước 3

Những thứ cần chuẩn bị

Đăng ký tư cách lưu trúĐăng ký tư cách lưu trú

Bắt buộc phải đăng ký tư cách lưu trú để ứng tuyển đơn tuyển dụng.
Những bạn chưa hoàn thành xin vui lòng kiểm tra cách đăng ký tại trang này,

Về đăng ký tư cách lưu trú▶︎

Về phương pháp tìm kiếm tuyển dụng

1. Hãy tìm những đơn tuyển dụng phù hợp với bạn!

Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v…

Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v…

 STEP1/5 'Bạn đang tìm việc trên toàn nước Nhật.'

 STEP1/5
 'Bạn đang tìm việc trên toàn nước Nhật.'

「Vâng, tôi đang nghĩ đến việc chuyển nhà」
Phù hợp hoàn hảo cho những người vừa muốn làm việc vừa muốn đi khắp Nhật Bản và những người không muốn ở một chỗ mà muốn vừa tận hưởng nhiều khung cảnh khác nhau vừa làm việc.

「Không, tôi muốn tìm kiếm trong khu vực mong muốn」
Phù hợp là cho những ai muốn làm việc trong khu dân cư hiện tại hoặc các khu vực lân cận, hoặc những người muốn tìm kiếm việc làm trong khu vực mong muốn của mình.

Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút

 STEP2/5 Bạn đang tìm kiếm công việc tại đâu?

 STEP2/5
 Bạn đang tìm kiếm công việc tại đâu?

Mục này (BƯỚC 2 / 5) sẽ chỉ được hiển thị khi bạn chọn "Không, tôi muốn tìm kiếm trong khu vực mong muốn" trong BƯỚC 1 / 5.

Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v…

Vui lòng chọn khu vực mong muốn của bạn
Bạn nên bao gồm cả các quận (khu vực) xung quanh, thay vì tập trung vào một khu vực. Trước hết, hãy kiểm tra nhiều công việc, sau đó thu hẹp các công việc bạn muốn

Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v…

 STEP3/5 Hãy lựa chọn 3 điều bạn coi trọng ở công việc

 STEP3/5
 'Hãy lựa chọn 3 điều bạn coi trọng ở công việc

Bạn điều bạn coi trọng khi chọn việc là gì? Hãy lựa chọn trên 3 điều từ tag được hiển thị

Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v…

 STEP4/5 Hãy cho chúng tôi biết 3 điều bạn thấy hứng thú

 STEP4/5
 Hãy cho chúng tôi biết 3 điều bạn thấy hứng thú

Bạn điều bạn coi trọng khi chọn việc là gì? Hãy lựa chọn trên 3 điều từ tag được hiển thị

Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v…

 STEP5/5 Hãy lựa chọn vài tiêu chí bạn quan tâm

 STEP5/5
 Hãy lựa chọn vài tiêu chí bạn quan tâm

Điều bạn rất quan tâm là gì? Hãy lựa chọn trên 1 tag yêu thích từ những tag được hiển thị.
( bạn có thể lựa chọn những tag được hiển thị ngoài khung)

Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v…

Những tuyển dụng được ưa thích sẽ được hiện theo trình tự gợi ý tại mục tìm kiếm.
Nếu bạn lựa chọn " theo thứ tự yêu thích", " theo thứ tự lương giờ cao" " theo thứ tự mới nhất" tại bên dưới thanh tìm kiếm thì có thể tìm kiếm lại tự động mà vẫn giữ được những điều kiện mà bạn đã chọn

Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v…

Tại tìm kiếm tuyển dụng từ lần thứ 2 trở đi,bạn có thể tự do chọn tag và thêm vào.
Hãy thêm các thẻ khu vực, điều kiện chú trọng ,công việc mong muốn và tìm kiếm công việc nhé!

Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v…

2. Hãy lưu vào những tuyển dụng bạn quan tâm!

Nếu dùng chức năng Yêu thích,bạn có thể xem lại sau khi lưu tuyển dụng,
cũng có thể ứng tuyển gộp nhiều tuyển dụng cùng lúc

 Cách sử dụng chức năng "yêu thích"

Nhấn vào dấu trái tim được hiển thị trên trang danh sách công việc của kết quả tìm kiếm hoặc trang chi tiết công việc để hoàn tất việc lưu.

Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v…

Có thể xem các công việc đã lưu từ trang "♡ Yêu thích" trong tiêu đề.

Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v…

3. Tìm kiếm việc làm từ TRANG TIÊU BIỂU

Bạn có thể tìm được các công việc với các ngành nghề đa dạng phù hợp với bản thân từ banner và khu vực tuyển chọn đặc biệt ở trang đầu tiên.
Tìm một công việc từ góc nhìn khác ngoài trang tìm kiếm việc làm

Xem TRANG TIÊU BIỂU
Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v… Sau khi đăng ký tại Yolo Japan, bạn hãy ấn nút" Thêm điều kiện như khu vực, thẻ v.v…

4. Nhận tin tuyển dụng mới nhất

Bản tin e-mail cung cấp thông tin hữu ích cho việc tìm kiếm việc làm của bạn, chẳng hạn như thông tin việc làm mới nhất và thông tin việc làm phổ biến trong khu vực của bạn.
Bạn có thể thay đổi cài đặt của mình tại đây.

Cài đặt bản tin email

Chúng tôi đang đăng các công việc đáng chú ý trên SNS như Facebook và Instagram!
Chúng tôi đang gửi nhiều thông tin việc làm khác nhau để bạn có thể tìm được công việc tốt hơn, vì vậy hãy theo dõi chúng tôi và kiểm tra thông tin nhé.

Thank You!

Đến đây chúng tôi đã giải thích xong cách tìm kiếm tuyển dụng.
Hãy sử dụng chức năng thẻ và tìm những công việc phù hợp với bạn nhất nhé!

Tìm kiếm công việc