Chiến dịch quảng bá / 2021.08.03

★ Chiến dịch kê đơn thuốc miễn phí★Đang thực hiện chiến dịch miễn phí khám bệnh và tiền thuốc tại "YOLO PILL ONLINE" dành cho 50 người đầu tiên

Sử dụng YOLO PILL ONLINE trong thời gian diễn ra chiến dịch để được khám sức khỏe và nhận thuốc miễn phí cũng như thoát khỏi các vấn đề kinh nguyệt hàng tháng!

Đặt hẹn

▼Tổng quan về chiến dịch

Thời gian thực hiện:
Ngày 2 tháng 8 năm 2021 (Thứ Hai) - Ngày 31 tháng 10 năm 2021 (Thứ Hai) 

Đối tượng:
Những người đáp ứng các điều kiện sau đây sẽ là đối tượng của chiến dịch.
・ Những người sử dụng YOLO PILL ONLINE lần đầu tiên và đã đăng ký gói định kì

Cách tham gia:
① Đặt lịch hẹn khám sức khỏe từ "YOLO PILL ONLINE" trong thời gian diễn ra chiến dịch.※ Hãy đăng ký gói định kì tại thời điểm này
② Nhận chuẩn đoán của bác sĩ
③ Mua và gửi đơn thuốc tiếp theo từ gói định kì theo hướng dẫn

Những mục chú ý:
Trong chiến dịch này, phí tư vấn và tiền thuốc lần đầu là 4.950 yên, được áp dụng cho chiến dịch sẽ là 0 yên, còn phí mua gói định kì là 3.498 yên sẽ được tính riêng.


Đặt hẹn

▼Nếu chưa áp dụng chiến dịch này

Phí khám cho đơn thuốc liều thấp lần đầu tiên + tiền thuốc 4.950 yên
Tiền thuốc liều thấp lần thứ hai 3.498 yên
__________________
Tổng: 8,448 yên


▼Khi áp dụng chiến dịch này

Phí khám cho đơn thuốc liều thấp đầu tiên + tiền thuốc ¥ 0
Tiền thuốc liều thấp lần thứ hai ¥ 3.498
______________
Tổng: 3.498 yên


★ Với giá của 1 lần, bạn có thể có được phần của 2 lần và nhận được sự thăm khám của bác sĩ!