Chiến dịch quảng bá / 2021.10.04

Đang tiến hành chiến dịch cho Haloween! Thẻ YOLO có thể thanh toán sau mà ngay cả ma cũng phải có một chiếc?★Đang tiến hành chiến dịch Haloween!


Tháng này đến ma cũng tiêu nhiều cho Haloween.
Thẻ YOLO có thể thanh toán sau mà đến ma cũng có!
Thẻ kèm chức năng nạp tiền sau, có thể mua hàng ngay cả khi không có tiền!

Chi tiết tại đây:
https://www.facebook.com/yolojapan/posts/4498177723605672


Chọn 3 bạn trong số những người đã đăng ký thẻ YOLO trong thời gian chiến dịch,
để gửi tặng vé "Lái xe trong nhà ma in YOLO BASE" trong số các ngày 23/10 (thứ 7) hoặc 24/10 (chủ nhật)

Lái xe trong nhà ma:
https://www.yolo-japan.com/en/drive-in/haunted-house/


▼Phương thức ứng tuyển

①Hãy ấn "Thích" ở bài đăng của chiến dịch.
Bài đăng của chiến dịch tại đây:
https://www.facebook.com/yolojapan/posts/4498177723605672

②Hãy đăng ký thẻ YOLO
https://www.yolo-japan.com/vi/yolocard/lp/

――――――――――――――――――――

Thời hạn là 23:59 ngày 18/10 (thứ 2)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▼Thời gian tiếp nhận ứng tuyển cho chiến dịch
4/10/202 (thứ 2) ~ 18/10/2021 (thứ 2)


▼Công bố người được chọn
20/10/2021 (thứ 4)


▼Thông tin vé tham gia Lái xe trong nhà ma in YOLO BASE
Chúng tôi sẽ gửi vé trong khoảng thời gian phù hợp với bạn từ 13:00 ~ 19:00 của một trong số các ngày 23/10 (thứ 7), hoặc 24/10 (chủ nhật). Thời gian phù hợp sẽ được sắp xếp thông qua tin nhắn riêng gửi đến những người được chọn.


▼Về việc liên lạc được chọn và gửi giải thưởng
Chúng tôi sẽ liên lạc qua tin nhắn Facebook đến những người được chọn. Thời gian đặt vé sẽ được sắp xếp thông qua tin nhắn nên các bạn nhất định hãy phản hồi tin nhắn nhé.

Tin nhắn của người thắng cuộc sẽ được chấp nhận từ ngày 20 tháng 10 năm 2021 (Thứ Tư) đến ngày 22 tháng 10 năm 2021 (Thứ Sáu).

Đơn đăng ký cho chiến dịch được giới hạn cho người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản.