Bạn có một đơn ứng tuyển chưa hoàn thành.
Tin tức / 2023.03.01

【Đến 29/02/2024】Cùng hoc tiếng Nhật với giá 0 yên!《Japany》

Ưu đãi cho thành viên của YOLO JAPAN 🎁: Sử dụng Japany để học tiếng Nhật với giá 0 yên!


Tuy giới hạn trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 (thứ Tư) đến 31/08/2023 (thứ Năm), nhưng sẽ được kéo dài đến ngày 29/02/2024 (thứ Năm) 👏


Các thành viên YOLO sống ở Nhật Bản sẽ được sử dụng「Japany」của "Đối tác nghề nghiệp Meiko (Career Partners) với giá 0 yên hoặc cho đến ngày 29/02/2024 (thứ Ba)!


Để sử dụng , vui lòng điền vào tờ đơn sau

※ Để đăng ký, cần ID YOLO JAPAN.

 Đăng ký mới

※Chỉ những người sống ở Nhật mới có thể sừ dụng.

※Bạn có thể sử dụng nó với giá 0 yên cho đến ngày 29/02/2024 (thứ Năm).

※Sau khi gửi đơn, trong vòng 5 ngày chúng tôi gửi ID tài khoản và mật khẩu qua mail.


Đơn đăng ký


《Trình tự đăng ký》

① Viết đơn đăng ký

(Chỉ cần điền tên, YOLO ID, địa chỉ email!)

  ↓

②Tài khoản ID và mật khẩu của Japany sẽ được gửi đến email

(Gửi trong vòng 5 ngày)

  ↓

③ Đăng ký vào Japany

 Bắt đầu học!✨


Cách sử dụng Japany và workshop tại đây\Chúng tôi đang tổ chức chiến dịch giới thiệu bạn bè!/

Tất cả những gì bạn phải làm là giới thiệu một người bạn đến YOLO JAPAN và nhờ họ đăng ký với chúng tôi!

Bạn và người bạn giới thiệu đều sẽ nhận được thẻ quà tặng 300 yên ✨


Hãy chia sẻ thông tin cho bạn bè của bạn về Japany với giá 0 yên nhé!

Giới thiệu chiến dịch cho bạn bè của bạn
Japany là gì ?

Đây là công cụ bạn có thể dùng vừa xem video vừa có thể học phù hợp với trình độ tiếng nhật của bạn.

Có thể xem bằng tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Taglo, tiếng Thái, tiếng Indonesia.Có thể làm gì tại Japany?

✅Kiểm tra trình độ tiếng Nhật

 Làm bài test, và kiểm tra trình độ tiếng nhật của bản thân.✅ Sau khi chọn mục tiêu có thể học tâp

  Hãy chọn mục tiêu của bạn.✅Có thể học tập tại khoá học được gợi ý

 Japany sẽ gửi ý khoá học phù hợp với bạn từ kết quả kiểm tra và mục tiêu.

Tại YOLO JAPAN, chúng tôi luôn hỗ trợ các bạn những người học tiếng Nhật!

Bạn hãy học tập nhiều và thử thách với nhiều công việc nhé ♡


Đơn đăng ký