1. Trang đầu tiên
  2. Chuyên đề chọn lọc
  3. 《Tokyo x Indoor Work》Hãy làm việc trong nhà vào mùa hè nóng bức!

《Tokyo x Indoor Work》Hãy làm việc trong nhà vào mùa hè nóng bức!

Đây là tính năng "《Tokyo x Indoor Work》, được lựa chọn cẩn thận từ những công việc mà cư dân nước ngoài tại Nhật Bản quan tâm.


Các công việc trong mục "《Tokyo x Indoor Work》 Special" là tất cả các công việc mà bạn có thể ứng tuyển ngay bây giờ.


Các công việc trong phần này không chỉ giới hạn ở các công việc ở Tokyo và Osaka, mà được đăng bởi các công ty trên khắp Nhật Bản đang tích cực tuyển dụng công dân nước ngoài.

《Tokyo x Indoor Work》Hãy làm việc trong nhà vào mùa hè nóng bức!

Đây là tính năng "《Tokyo x Indoor Work》, được lựa chọn cẩn thận từ những công việc mà cư dân nước ngoài tại Nhật Bản quan tâm.


Các công việc trong mục "《Tokyo x Indoor Work》 Special" là tất cả các công việc mà bạn có thể ứng tuyển ngay bây giờ.


Các công việc trong phần này không chỉ giới hạn ở các công việc ở Tokyo và Osaka, mà được đăng bởi các công ty trên khắp Nhật Bản đang tích cực tuyển dụng công dân nước ngoài.

  1. Trang đầu tiên
  2. Chuyên đề chọn lọc
  3. 《Tokyo x Indoor Work》Hãy làm việc trong nhà vào mùa hè nóng bức!