1. Trang đầu tiên
  2. Chuyên đề chọn lọc
  3. Bộ sưu tập đặc biệt của sinh viên quốc tế

Bộ sưu tập đặc biệt của sinh viên quốc tế

Đây là "tính năng việc làm dành cho sinh viên nước ngoài" được lựa chọn cẩn thận từ các tin tuyển dụng được người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản quan tâm.


Các công việc trong "《Sinh viên nước ngoài》 Công việc Đặc biệt" là tất cả các công việc mà bạn có thể ứng tuyển ngay bây giờ.


Không chỉ ở Tokyo và Osaka, mà trên khắp Nhật Bản, các công ty đang tích cực tuyển dụng công dân nước ngoài đang đăng tuyển.

Bộ sưu tập đặc biệt của sinh viên quốc tế

Đây là "tính năng việc làm dành cho sinh viên nước ngoài" được lựa chọn cẩn thận từ các tin tuyển dụng được người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản quan tâm.


Các công việc trong "《Sinh viên nước ngoài》 Công việc Đặc biệt" là tất cả các công việc mà bạn có thể ứng tuyển ngay bây giờ.


Không chỉ ở Tokyo và Osaka, mà trên khắp Nhật Bản, các công ty đang tích cực tuyển dụng công dân nước ngoài đang đăng tuyển.

  1. Trang đầu tiên
  2. Chuyên đề chọn lọc
  3. Bộ sưu tập đặc biệt của sinh viên quốc tế