【Chỉ 1 phút là xong】Bằng video giới thiệu bản thân, Tăng tỷ lệ phỏng vấn!

Thông báo ngừng nhận đăng ký mới ứng dụng "Thẻ YOLO"

Cảm ơn bạn đã luôn sử dụng YOLO Card.

Chúng tôi đã quyết định ngừng chấp nhận các đơn đăng ký "Thẻ YOLO" mới kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2022.

Ngoài ra, "chức năng thanh toán sau" được cung cấp thông qua ứng dụng Epre liên kết với Ngân hàng Fukuoka cũng sẽ ngưng sử dụng kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2022.

Vui lòng xem trình tự kết thúc dịch vụ bên dưới.

  • Kết thúc các đơn đăng ký mới cho "Thẻ YOLO": ngày 25 tháng 11 năm 2022
  • Ngừng dịch vụ cho ứng dụng Epre / chức năng thanh toán sau: ngày 16 tháng 12 năm 2022
  • Ngừng dịch vụ Epre / hoàn trả sau thanh toán: cuối tháng 3 năm 2023

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra cho khách hàng do việc ngừng dịch vụ, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để cải thiện hơn nữa dịch vụ của mình cho khách hàng, vì vậy chúng tôi mong bạn thông cảm.

Bạn có thể tiếp tục sử dụng thẻ ảo, thẻ thật và phí nạp tiền tại cửa hàng tiện lợi do Epre phát hành.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo thông tin liên hệ sau.

Địa chỉ liên hệ
Bộ phận hỗ trợ Epre:https://support.epre.co.jp/hc/ja/requests/new