Tin tuyển dụng mới

Tin tuyển dụng mới

Xem thêm

Đơn giản chỉ 5 phút!
Công việc monitor

Xem thêm

@yolo_japan

FOLLOW ME!
YOLO JAPAN

YOLO JAPAN là gì?

Truyền thông cung cấp cho người nước ngoài sống tại Nhật cách làm việc mới.

YOLO JAPAN là 「Trang tuyển dụng dành riêng cho người nước ngoài」hỗ trợ cho những người nước ngoài muốn làm việc tại Nhật Bản.
Ngoài công việc làm thêm, nhân viên chính thức,
có rất nhiều công việc có thể thoải mái làm việc chẳng hạn như monitor, influencer!
Ngoài ra, chúng tôi cũng vận hành cơ sở đào tạo nghề cho người nước ngoài đầu tiên tại Nhật Bản "YOLO BASE"

Thông tin chi tiết tại đây