Bạn có một đơn ứng tuyển chưa hoàn thành.

Lượng yêu thích tăng vọt!

Xem thêm

Rất được chú ý!
Công việc monitor nhất thời dễ có thu nhập

Xem thêm

Hãy tìm phòng trên YOLO HOME nào

Xem thêm
YOLO JAPAN

YOLO JAPAN là gì?

Truyền thông cung cấp cho người nước ngoài sống tại Nhật cách làm việc mới.

YOLO JAPAN là 「Trang tuyển dụng dành riêng cho người nước ngoài」hỗ trợ cho những người nước ngoài muốn làm việc tại Nhật Bản.
Ngoài công việc làm thêm, nhân viên chính thức,
có rất nhiều công việc có thể thoải mái làm việc chẳng hạn như monitor, influencer!
Ngoài ra, chúng tôi cũng vận hành cơ sở đào tạo nghề cho người nước ngoài đầu tiên tại Nhật Bản "YOLO BASE

Thông tin chi tiết tại đây

Đăng ký Bản tin YOLO

Nếu bạn không có thời gian để đăng ký ngay bây giờ, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những công việc và dịch vụ mới nhất, vì vậy bạn đừng bỏ lỡ!