Đăng ký đơn giản chỉ với 3 phút!

Đăng xuất

Bạn có một đơn ứng tuyển chưa hoàn thành.

Điểm tốt của chế độ CHIÊU MỘ

Chỉ cần chờ
là xong

Hãy nhập thật nhiều thông tin!
Sau đó chỉ việc chờ đợi !

Cơ hội phỏng vấn
tăng lên

Những công ty gửi Chiêu Mộ là những công ty muốn gặp bạn

Những công việc
phù hợp với bạn

Những công ty sau khi xem hồ sơ của bạn và muốn nói chuyện với bạn sẽ gửi lời mời.


Trình tự bật chế độ Chiêu Mộ

1

Nhập thông tin,
bật chế độ chiêu mộ

Hãy nhập thật nhiều THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG/ THÔNG TIN CHIÊU MỘ và thể hiện sức hút với các công ty.

※Nếu tắt thì các thông tin Chiêu Mộ sẽ không đến nữa

2

Nhận đề nghị ứng tuyển

Hãy kiểm tra Trinh sát!

3

Ứng tuyển Trinh sát

Xem nội dung công việc và hãy ứng tuyển từ Scout !

4

Công ty sẽ gửi cho bạn ngày có thể sắp xếp phỏng vấn

5

Quyết định ngày phỏng vấn

Công ty có thể
xem được thông tin gì?

Các công ty không thể xem được thông tin cá nhân của bạn, nên hãy yên tâm sử dụng nhé.

Xem được

 • Giới tính
 • Địa chỉ (Quận/Thành phố)
 • Tuổi
 • Lý lịch học tập
 • Quốc tịch
 • Lý lịch làm việc
 • Tình trạng cư trú
 • Điều kiện làm việc
 • Thời hạn thẻ cư trú
 • Ngày đăng nhập
 • Trình độ tiếng Nhật
 • V.v...

Không xem được

 • Họ và tên
 • Số điện thoại
 • Hình thẻ cư trú và giấy tờ chứng minh
 • Địa chỉ email
 • Video giới thiệu bản thân
 • Địa chỉ chi tiết
 • Ngày tháng năm sinh
 • V.v...

Bật chế độ CHIÊU MỘ để
công ty có thể tìm thấy bạn!

スカウトページ
Làm nổi bật đoạn video giới thiệu bản thân

Đơn giản chỉ 5 phút!
Công việc monitor

Xem thêm