Đăng ký đơn giản chỉ với 3 phút!

Đăng xuất

Bạn có một đơn ứng tuyển chưa hoàn thành.
Cách đăng ký làm thành viên

Cách đăng ký làm thành viên

Ở đây, chúng tôi chia làm 2 bước và sẽ giải thích bằng hình ảnh quy trình từ đăng ký hội viên đến ứng tuyển đơn tuyển dụng.
Bạn hãy sử dụng YOLO JAPAN, và tìm công việc phù hợp với mình nhé!

Những thứ cần chuẩn bị

Địa chỉ email Địa chỉ email

Địa chỉ email của bạn sẽ được sử dụng để nhận mail xác nhận hay Mail thông báo trong quá trình đăng ký và đăng nhập vào trang web chính thức của YOLO JAPAN .

Địa chỉ email

Cách đăng ký làm thành viên

1. Truy cập màn hình đăng ký thành viên

Truy cập trang chủ của YOLO JAPAN và nhấp vào "Đăng ký mới "

Đăng ký mới
Đăng ký mới Đăng ký mới Đăng ký mới

2. Nhập địa chỉ email của bạn

Nhập địa chỉ email của bạn để nhận mã xác nhận.

* Đảm bảo rằng bạn có thể nhận được email từ @ yolo-japan.co.jp

Nhập mã xác nhận gồm 4 chữ số mà bạn nhận được qua email đăng ký và di chuyển đến màn hình sau.
Nếu bạn không nhận được email thì có thể thử gửi lại mã xác nhận hoặc sử dụng một email khác.

Nhập địa chỉ email của bạn để nhận mã xác nhận. Nhập địa chỉ email của bạn để nhận mã xác nhận.

3. Nhập thông tin người dùng của bạn

Nhập thông tin bắt buộc.
Bạn phải nhập thông tin vào các trường có thông báo "bắt buộc" màu đỏ.

 • Mật khẩu Mật khẩu
  • Vui lòng cài đặt mật khẩu bạn sẽ dùng khi đăng nhập.
   Bạn có thể đăng nhập vào bằng mật khẩu bạn đã cài đặt.
  • Mật khẩu
 • Bạn hiện đang sống ở Nhật Bản không? Bạn hiện đang sống ở Nhật Bản không?
  • Nếu bạn trả lời "có", vui lòng nhập tỉnh thành mà bạn đang sống.
  • Bạn hiện đang sống ở Nhật Bản không?
 • Tỉnh thành Tỉnh thành
  • Nếu bạn trả lời "Có" cho mục trước đó, hãy chọn tỉnh thành bạn đang sống.
  • Tỉnh thành
 • Tên (bảng chữ cái la tinh) Tên (bảng chữ cái la tinh)
  • Hãy nhập tên bạn bằng chữ cái tiếng Anh.
   「Tên」và「Họ 」là bắt buộc. 「Tên đệm」thì không bắt buộc.
  • Tên (bảng chữ cái la tinh)
 • Ngày tháng năm sinh Ngày tháng năm sinh
  • Khi「Tab」vào cột nhập dữ liệu, lịch sẽ hiển thị ra, khi đó hãy chọn ngày sinh của bạn.
  • Ngày tháng năm sinh
 • Giới tính Giới tính
  • Nhấn vào trường nhập và chọn giới tính của bạn từ menu.
  • Giới tính
 • Quốc tịch Quốc tịch
  • Nhấn menu và chọn quốc tịch của bạn.
  • Quốc tịch
 • Ngày nhập cảnh Ngày nhập cảnh
  • Vui lòng chọn ngày bạn nhập cảnh vào Nhật Bản.
   Chọn năm ở hàng trên và tháng ở hàng dưới.
   Nếu bạn đã sống ở Nhật Bản, vui lòng đánh dấu vào ô bên dưới.
  • Ngày nhập cảnh
 • Số điện thoại Số điện thoại
  • Xin vui lòng điền số điện thoại của bạn.
   Nếu bạn không có điện thoại được đăng ký tại Nhật Bản, vui lòng đánh dấu vào ô bên dưới.
  • Số điện thoại
 • Bạn biết đến YOLO JAPAN như thế nào? Bạn biết đến YOLO JAPAN như thế nào?
  • Bạn biết về YOLO JAPAN như thế nào?
   Vui lòng chọn những điều phù hợp.
  • Bạn biết đến YOLO JAPAN như thế nào?
Đến đây là bạn đã hoàn thành việc nhập các mục cần thiết.

Đến đây là bạn đã hoàn thành việc nhập các mục cần thiết.

4. Đồng ý với các điều khoản

Sau khi đăng ký xong, một "email hoàn tất đăng ký "sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã đăng ký.

Việc đăng ký thành viên đã hoàn tất.

Việc đăng ký thành viên đã hoàn tất. Việc đăng ký thành viên đã hoàn tất.

Thank You!

Tiếp theo, đăng ký thẻ cư trú của bạn (đãhộ chiếu cho công dân Nhật Bản) Hãy sẵn sàng để nộp đơn xin việc!

STEP-2
Về việc đăng ký thẻ cư trú