Đăng ký đơn giản chỉ với 3 phút!

Đăng xuất

Bạn có một đơn ứng tuyển chưa hoàn thành.
Kê đơn thuốc chỉ bằng một nút bấm

Sau khi đăng ký gói định kỳ, bạn có thể được kê đơn thuốc từ trang dịch vụ YOLO PILL ONLINE chỉ bằng một nút bấm mà không cần khám.

3.498 yên hàng tháng (đã bao gồm thuế)

Bởi vì không phải trả phí khám, thuốc được kê đơn sẽ rẻ hơn so với việc đến bệnh viện. Với hình thức thanh toán hàng tháng, bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào, vì vậy rất yên tâm dễ dàng để bạn tiếp tục .

Bạn có thể nhận bất cứ lúc nào

Bạn sẽ không bao giờ quên hoặc quên mua vì viên thuốc đến bưu điện vào một ngày cố định hàng tháng. Bạn cũng có thể điều chỉnh ngày giao thuốc.

So sánh giá khi sử dụng gói thuốc định kỳ

Nếu bạn đến bệnh viện
Giá bán mỗi tháng 3.500 yên đến 6.000 yên
+ Chi phí vận chuyển
Giá bán mỗi năm 42.000 đến 72.000 yên
+ Chi phí vận chuyển
Thời gian cần thiết Khoảng 80 phút
Tính tiện lợi
YOLO PILL ONLINE
Khám chữa bệnh trực tuyến
Giá bán mỗi tháng 4.950 yên (đã bao gồm thuế)
Giá bán mỗi năm 59,400 yên (đã bao gồm thuế)
Thời gian cần thiết Khoảng 5 đến 10 phút
Tính tiện lợi
YOLO PILL ONLINE
Gói thuốc định kỳ
Giá bán mỗi tháng 3.498 yên (đã bao gồm thuế)
Giá bán mỗi năm 41,976 yên (đã bao gồm thuế)
Thời gian cần thiết 0 phút
Chỉ cần nhận qua thư
Tính tiện lợi
Nếu bạn đến bệnh viện YOLO PILL ONLINE
Khám chữa bệnh trực tuyến
YOLO PILL ONLINE
Gói thuốc định kỳ
Giá bán mỗi tháng 3.500 yên đến 6.000 yên
+ Chi phí vận chuyển
4.950 yên (đã bao gồm thuế) 3.498 yên (đã bao gồm thuế)
Giá bán mỗi năm 42.000 đến 72.000 yên
+ Chi phí vận chuyển
59,400 yên (đã bao gồm thuế) 41,976 yên (đã bao gồm thuế)
Thời gian cần thiết Khoảng 80 phút Khoảng 5 đến 10 phút 0 phút
Chỉ cần nhận qua thư
Tính tiện lợi
Nếu bạn sử dụng gói định kỳ, bạn có thể tiết kiệm khoảng 30,000 yên một năm và cũng dễ dàng để tiếp tục vì nó phù hợp với túi tiền của bạn.

※Khi đăng ký chương trình định kỳ, bạn cần phải thực hiện khám một lần tại YOLO PILL ONLINE.
* Gói định kỳ có thể được tiếp tục trong tối đa 1 năm. Sau một năm, bạn sẽ phải đi khám lại.
* Nếu bạn muốn thay đổi thuốc của mình, bạn sẽ cần đến gặp bác sĩ.
* Nên đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần.

Để đăng ký gói thuốc định kỳ, bạn cần được bác sĩ khám tại "YOLO PILL ONLINE".