1. Trang đầu tiên
  2. Chuyên đề chọn lọc
  3. Bộ sưu tập đặc biệt《toàn thời gian》

Bộ sưu tập đặc biệt《toàn thời gian》

Đây là "Bộ sưu tập đặc biệt toàn thời gian" được lựa chọn cẩn thận từ các tin tuyển dụng được người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản quan tâm.


Các công việc trong "《toàn thời gian》 Công việc Đặc biệt" là tất cả các công việc mà bạn có thể ứng tuyển ngay bây giờ.


Không chỉ ở Tokyo và Osaka, mà trên khắp Nhật Bản, các công ty đang tích cực tuyển dụng công dân nước ngoài đang đăng tuyển.

Bộ sưu tập đặc biệt《toàn thời gian》

Đây là "Bộ sưu tập đặc biệt toàn thời gian" được lựa chọn cẩn thận từ các tin tuyển dụng được người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản quan tâm.


Các công việc trong "《toàn thời gian》 Công việc Đặc biệt" là tất cả các công việc mà bạn có thể ứng tuyển ngay bây giờ.


Không chỉ ở Tokyo và Osaka, mà trên khắp Nhật Bản, các công ty đang tích cực tuyển dụng công dân nước ngoài đang đăng tuyển.

  1. Trang đầu tiên
  2. Chuyên đề chọn lọc
  3. Bộ sưu tập đặc biệt《toàn thời gian》